Viljen er en grundlæggende menneskelig ressource - en indre styrende kraft, der kan bruges og misbruges.

 Med viljen adskiller vi os fra andre og deres forventninger, og med viljen sætter vi en grænse og markerer et "Nej", og tager dermed et første skridt i en viljesudvikling. Så viljen er mere end målrettethed og valgfrihed.

Viljen kan undertrykkes, men den kan også frigøres , og der er brug for en ny forståelse for viljens betydning. Viljen er  vigtig, når modgang skal klares bedst muligt - uden at give op, og den er nødvendig når sygdom og handikap giver nye livsvilkår og udfordringer, således som det er tilfældet hos mennesker med kroniske whiplashskader (WAD).. 

Den individuelle vilje -Jeg viljen -farves primært af følelser som f.eks. angst, vrede, kærlighed og had, men den samvirker også med andre menneskelige sider, og Jeg viljen kan trænes og styrkes, hvis den er svag. Men der er risiko for at den kan komme til at  herske for ensidigt, og det er vigtigt at kunne "give slip" på viljens styring og kontrol og "mærke" livet og sig selv, så der bliver plads til intuition og kreativitet.

Viljen fyldte godt i den gamle folkepsykologi, men fik en mismoderlig plads da faget blev videnskabeliggjort i det 20 århundrede, selv om blandt andet A. Adler og O. Rank holdt fast i viljens betydning.  

Livsviljen, der angår lysten til at møde livet på godt og ondt, næres af livsglæde og livsmod, og den er en forudsætning for at kunne udvikle en sund og alsidig Jeg-vilje, der er så højt prioritet i den vestlige verden med de mange daglige til- og fra-valg, der både kan opleves som en frihed og en byrde. 

Får livsviljen næring nok, eller har overlevelsesviljen været nødt til at tage over i en stresset nutid ?

Viljen kan udvikles gennem hele livet og antage forskellige former undervejs, og det kan enten ske gennem viljeskonflikter eller gennem en indre viljesforvandling, men det kræver mod at ville- og at "vælge" sig selv. Vi behøver ikke at sidde fast i trods/en "halv" vilje eller i en undertrykkende magtvilje, men kan f.eks. møde andre med en hjertevilje. 

Viljen kan opfattes som en "nøgle" til fremtiden, og derfor har det enkelte menneskes vilje betydning. For fremtiden afhænger jo ikke kun  af de politisk/økonomiske viljer samt af tidens viljesundertrykkende reklamer og medier, der primært anskuer mennesket som en forbruger.

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer så kan du kontakte mig via e- mail bibruun@viljens-kraft.dkog jeg kan yderligere oplyse at jeg arbejder som frivillig i whiplashforeningen.

 

Web-master: Peter Bruun  Jægersborgsvej 3,  2800 Kongens Lyngby

Opdateret den 28. December 2007